Aktualności

2016-10-20

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu

28 października 2016 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu
odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

 

Porządek obrad przewiduje między innymi :

Podjęcie uchwały w sprawie:

  • nadania statutów Sołectwom Gminy Bolesław,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bolesław.
     

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń

więcej »

2016-10-19

Zakup zestawów odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Bolesław

Zakup zestawów odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Bolesław

Nazwa Projektu: Zakup zestawów odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Bolesław.
Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gminy, oraz podniesienie komfortu pracy jak i bezpieczeństwa czynnie uczestniczących w działaniach ratowniczych strażaków, Gmina Bolesław poczyniła starania o uzyskanie dofinansowania na zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP.

więcej »

2016-10-19

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Caritas, Gmina Bolesław

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

więcej »

2016-10-19

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Informujemy, że wystawa „Pamięć Francesco Nullo”, planowana na 21.10.2016r. w Dworku w Krzykawce NIE ODBĘDZIE SIĘ,
z przyczyn nie zależnych od Organizatora.
O nowym terminie wystawy poinformujemy wkrótce.

 

więcej »

2016-10-17

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

26 października 2016r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.

więcej »

2016-10-14

Szkolenie - sprzedaż nieruchomości

Szkolenie - sprzedaż nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu
zaprasza na bezpłatne szkolenie

24 października 2016 r. godz. 9:00

siedziba urzędu skarbowego, Olkusz ul. Budowlanych 2 - pokój 102


Temat szkolenia: Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia

więcej »

2016-10-13

Informacja dla właścicieli lasów i rolników

Informacja dla właścicieli lasów i rolników

Informuje się, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r., będzie prowadzona inwentaryzacja dzików.

Zwierzyna liczona będzie metodą pędzeń próbnych na 26 powierzchniach, łącznie obejmujących ok. 2600 ha.

W związku z prowadzoną akcją możliwe jest zwiększenie koncentracji dzików w pozostających na polach uprawach kukurydzy, a także częstsze pojawienie się zwierzyny w pobliżu dróg publicznych.
Dlatego też prosi się o szczególną uwagę i zachowanie ostrożności.

więcej »

2016-10-04

Kulinarnie o drzewach i krzewach – nowy konkurs Klubu Gaja

Kulinarnie o drzewach i krzewach – nowy konkurs Klubu Gaja

„Dzikie poznajemy i…. jemy” to tytuł nowego konkursu Klubu Gaja, który organizowany jest w ramach projektu „Święto Drzewa – wśród pól”. W ten sposób chcemy zachęcić różne grupy społeczne z terenów wiejskich do wykorzystania w kuchni produktów pochodzących z drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych oraz pokazać korzyści jakie przynoszą dla naszego zdrowia.

więcej »

2016-10-04

Służba Celna ostrzega!

Służba Celna ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

więcej »

2016-10-03

Komunikator SISMS

Komunikator SISMS

Od 2015r. w Powiecie Olkuskim istnieje system, który pozwala na otrzymywanie szybkich bezpłatnych informacji, ostrzeżeń i alarmów dotyczących całego powiatu olkuskiego lub tylko poszczególnych gmin. Aplikacja nazywa się „Komunikator SISMS” i działa na telefonach z systemem Android oraz Ios. Bardzo łatwo się ją instaluje, rejestruje i użytkuje. Zajmuje niewiele miejsca w pamięci systemowej, a może bardzo pomóc mieszkańcom w sytuacji zagrożenia.

Administratorem systemu dla Powiatu Olkuskiego jest Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania proszę o kontakt pod nr tel.: (32) 647-65-50.

Więcej informacji o „Komunikatorze SISMS” znajdą Państwo na stronie:
www.sisms.pl

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-10-03

Informacja

WŁAŚCICIELE LASÓW

NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Ministerstwo Środowiska, informuje, że na terenie całego kraju prowadzone będą prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach realizacji zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

więcej »

2016-09-29

Składanie powiadomień w OT ARR

Składanie powiadomień w OT ARR

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Powiadomienia należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać faxem albo e-mailem. W przypadku elektronicznego wysłania oryginał należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Formularz powiadomienia oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

więcej »

2016-09-23

Ogólnopolski Konkurs  SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze  i społeczne na obszarach wiejskich

Ogólnopolski Konkurs SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich

 

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

więcej »

2016-09-16

Ostrzeżenie dla mieszkańców gminy – UWAGA NA DZIKI!!!

Ostrzeżenie dla mieszkańców gminy – UWAGA NA DZIKI!!!

Szanowni mieszkańcy Gminy Bolesław!

Nadchodzi jesień. Sezon ten charakteryzuje się wzmożoną aktywnością dzików, które żerują w pobliżu siedzib ludzkich. Najbardziej niebezpieczne są zwłaszcza samice wychodzące z młodymi.

Coraz częstsze pojawianie się dzików w sąsiedztwie siedzib ludzkich jest następstwem urbanizacji
i ekspansji człowieka. Ze względu na coraz mniejszą powierzchnię upraw dziki szukają pokarmu w innych obszarach, najczęściej żerując w przydomowych ogródkach, sadach, stwarzając problemy nawet dla mieszkańców miast, w których zbliżają się do zabudowań gospodarczych i mieszkalnych.

więcej »

2016-09-15

Język włoski

Język włoski

Już od października serdecznie zapraszamy na naukę języka włoskiego!

więcej »

2016-09-15

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

więcej »

2016-09-06

Projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław

W załączniku znajduje się projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki.

więcej »

2016-10-21

Rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza

Rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza

Rozstrzygnęliśmy Turniej Jednego Wiersza! Tematyka była różnorodna, jednakże nasi poeci w większości pozostali w klimacie nostalgicznej, ale pięknej jesieni. Jury jednoosobowe- Pan Łukasz Jarosz nagrodził w każdej kategorii 3 osoby:

kategoria dorosłych:
I miejsce- Barbara Pomierna ze Sławkowa,
II –Janina Dąbrowa z Bukowna
III- Barbara Omylińska ze Sławkowa.

W kategorii szkolnej:
I miejsce- Julia Ziarnik z Gimnazjum nr 3 w Olkuszu,
II- Olga Kaziród, również z tego samego Gimnazjum,
III- Maja Głąb ze Szkoły Podstawowej w Witeradowie.
Juror przyznał również wyróżnienia w kat. dorosłych: Dawidowi Koniecznemu z Olkusza, Adamowi Wierzbickiemu z Lubska, Urszuli Kalecińskiej- Kucik z Bukowna, oraz w kat. szkolnej: Karolinie Gądek z Gimnazjum nr 3 w Olkuszu, Zuzannie Kubańskiej ze Szkoły Podstawowej w Witeradowie oraz Zofii Pichlak ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Górniczej.
Oprócz rozstrzygnięcia Turnieju Jednego Wiersza ważnym punktem bolesławskiej Jesieni Poetyckiej było spotkanie z jurorem, poetą- Łukaszem Jaroszem

więcej »

1 [2] [3] ... ... [108] [109] [110]   następna strona »